FIRMAST

Firma Miecys-Pharm OÜ alustas tegevust 1996.a. veebruaris. Võrreldes 1996 aastaga, on firma arenenud lihtsast hulgimüügifirmast esindusfirmaks, mis tegeleb toodete turundamise ja müügiga, uute toodete turule toomise ning konkurentsikeskkonna analüüsiga.

Firma Miecys-Pharm OÜ kuulub kontserni Miecys. Kontsern Miecys on 1992. aastal asutatud erakapitalil põhinev Eestis, Lätis, Leedus ja Valgevenes asuvate ravimite hulgimüügifirmade vabatahtlik ühendus. Kontsern Miecys turundab ravimeid ja apteegikaupu, edendab nende müüki Baltimaades ning toodab toidulisandeid. Kontsern Miecys ekspordib oma tooteid ka teistesse Euroopa riikidesse, nt Saksamaale.

Firma Miecys-Pharm OÜ on ühelt poolt ravimite hulgimüügifirma, samas ka mitmete tootjate maaletooja ja ametlik esindaja Eestis. Tegeleme nende toodete aktiivse tutvustamisega apteekritele, arstidele ja lõpptarbijatele.

Firma Miecys-Pharm OÜ esindab Eestis firmasid Cesra Arzneimittel GmbH & Co. KG ja Protina Pharmazeutische GmbH Saksamaalt; Laboratoires URGO HEALTHCARE ja BOIRON Prantsusmaalt; So.Se PHARM S.r.l Itaaliast; Novax Pharma Monacost, Medicata Filia UAB  ja Mogemas UAB Leedust.


Miecys-Pharm OÜ väärtused

Firma Miecys-Pharm OÜ peamisteks väärtusteks on kliendikesksus, professionaalsus, eesmärgile suunatus, avatus ja julgus võtta vastutust.

Kliendikesksus tähendab vastutulelikkust klientide suhtes ning nende vajaduste ja soovidega arvestamist.

Professionaalsus eeldab oma eriala põhjalikku tundmist. Sellega kaasneb pidev enesearendamine.

Eesmärgile suunatus tähendab tulemustele orienteeritust, eesmärgipärast tegutsemist ning alustatud asjade lõpule viimist.

Avatus tähendab läbipaistvust, arusaadavust ja ausust. Me hindame selgeid, argumenteeritud ja kõigile arusaadavaid otsuseid ning üheselt tõlgendatavaid käitumisreegleid.

Julgus võtta vastutust näitab peremehetunnet organisatsiooni igal tasandil, kaasarääkimist ja ettepanekute tegemist organisatsiooni arengut puudutavates küsimustes ning initsiatiivi teha rohkem ja paremini, kui nõutakse.